Fysica

Puntafbeelding en puntobject


Het heet object puntvoor een optisch systeem, het hoekpunt van de lichtstraal die op een object of oppervlak valt en in drie hoofdtypen is verdeeld:

  • Real Object Point (POR): is het hoekpunt van een divergerende lichtstraal, gevormd door de effectieve kruising van de lichtstralen.
  • Virtueel objectpunt (POV): Het is het hoekpunt van een convergerende lichtstraal, gevormd door de denkbeeldige kruising van de lengte van de lichtstralen.
  • Ongepast objectpunt (POI): Het is het hoekpunt van een cilindrische lichtstraal, dat wil zeggen dat het in het oneindige ligt.

Het heet punt fotovoor een optisch systeem, het hoekpunt van een opkomende lichtstraal, dat wil zeggen na inval.

  • Real Image Point (PIR): Het is het hoekpunt van een convergerende opkomende lichtstraal, gevormd door de effectieve kruising van de lichtstralen.
  • Virtueel beeldpunt (PIV): Het is het hoekpunt van een divergerende opkomende lichtstraal, gevormd door de denkbeeldige kruising van de uitbreiding van lichtstralen.
  • Ongepast afbeeldingspunt (PII): Het is het hoekpunt van een cilindrische opkomende lichtstraal, dat wil zeggen, het ligt in het oneindige.