Fysica

Periodieke en oscillerende beweging (vervolg)


Oscillerende beweging

Een oscillerende beweging vindt plaats wanneer de bewegingsrichting periodiek afwisselt, maar het traject is hetzelfde voor beide richtingen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij pendels en gitaarsnaren.

De onderstaande afbeelding geeft een vibrerend touw weer, merk op dat zelfs naar beneden en omhoog vanaf het punt van oorsprong altijd gelijke afstanden vanaf dit punt aanhouden.

Als we bedenken dat het lichaam begint te trillen vanaf de donkerdere lijn, zeggen we elke keer dat het touw deze lijn passeert, na het doorlopen van alle andere beschouwde lijnen, dat het een cycluseen schommeling of een trillingen.

Net als bij periodieke beweging, wordt het interval genoemd dat verloopt voordat een cyclus is voltooid bewegingsperiode (T) en het aantal volledige cycli in één tijdseenheid is het oscillatie frequentie.

Als je in een hoog gebouw bent geweest, heb je misschien gemerkt dat je structuur op winderige dagen schommelt. Het is niet alleen afdrukken! Sommige grote structuurconstructies zoals gebouwen en bruggen zwaaien meestal van de wind. Deze trillingen treden echter op met een oscillatieperiode van langer dan 1 seconde, wat geen probleem is. Een gebouw kon alleen worden beschadigd als het een natuurlijke trilling had met een periode gelijk aan de windtrilling op zijn plaats.