Fysica

Dynamiek Vragen


Newton's wetten

(1) Overweeg de volgende krachten op een lichaam:

Wat is de resulterende kracht die wordt uitgeoefend?

Module: 5N-3N = 2N

Richting en richting: hetzelfde als overmacht (5N)

(2) Een kracht van 50 N wordt uitgeoefend op een rustlichaam met een massa van 100 kg. Aangezien dit de enige kracht is die op het lichaam werkt, hoe snel wordt deze bereikt na 10 seconden krachtuitoefening?

Als we de versnelling van het lichaam kennen, kunnen we de snelheid ervan berekenen:

(3) Wat is de massa van een lichaam dat vanuit rust een snelheid van 12 m / s bereikt in 20 seconden? Wetende dat de daarop uitgeoefende kracht een modulus heeft gelijk aan 30N.

De versnelling van het lichaam kennen:

Sterkte gewicht

(1) Wat is de minimale kracht die moet worden gedaan om een ​​auto met een massa van 800 kg op te tillen?

De kracht moet groter zijn dan of gelijk zijn aan de gewichtskracht, dan:

(2) Wat is de massa van een lichaam dat 12000 kgf weegt?