Fysica

Magnetische kracht op een rechthoekige lus


Net zoals een uniform magnetisch veld in wisselwerking staat met een rechtlijnige geleider, kan het in wisselwerking staan ​​met een rechthoekige lusgeleider met stroomlus.

Wanneer stroom door de geleider stroomt in segmenten waar de beweging van belastingen loodrecht staat op de magnetische inductievector, wordt een "hefboomarm" gevormd tussen de twee segmenten van de spoel vanwege het uiterlijk van . In segmenten waar de stroomrichting parallel is aan de magnetische inductievector is er geen omdat de stroom, en bijgevolg , heeft dezelfde richting als het magnetische veld.

Als deze lus vrij kan roteren, zal de magnetische kracht die loodrecht staat op de stroomrichting en het magnetische veld rotatie veroorzaken. Naarmate de lus draait, neemt de intensiteit van de verticaal werkende kracht die verantwoordelijk is voor de zwaai af, zodat wanneer de lus 90 ° is gedraaid er geen draaien, waardoor krachten aan weerszijden van de arm in evenwicht komen.

De beweging van de lus gaat echter door als gevolg van traagheid, waardoor deze tegen de krachten in beweegt . Daarmee gaat de beweging door tot de krachten annuleer het en draai het in de tegenovergestelde richting, en begin een oscillerende beweging uit te voeren.

Een manier om van deze vooruitgang van de evenwichtspositie te profiteren, is om de stroomrichting om te keren, waardoor de rotatie in dezelfde richting doorgaat. Dit is het werkingsprincipe van DC-motoren en stroomomkering wordt bereikt door een tweedelige geleidende metalen ring.


Video: A Show of Scrutiny. Critical Role. Campaign 2, Episode 2 (Juni- 2021).