Fysica

Weerstanden Vereniging


In een circuit is het mogelijk om onderling verbonden weerstandssets te organiseren, weerstandsvereniging genoemd. Het gedrag van deze associatie varieert afhankelijk van de verbinding tussen de weerstanden en de mogelijke typen: in serie, parallel en gemengd.

Seriële vereniging

Het koppelen van weerstanden in serie betekent dat ze in één pad worden verbonden, namelijk:

Omdat er slechts één manier is om de elektrische stroom door te laten, wordt deze in het circuit gehandhaafd. Het potentiaalverschil tussen elke weerstand zal variëren afhankelijk van zijn weerstand, zodat de 1st Ohm Law wordt nageleefd, dus:

Deze relatie kan ook worden verkregen door circuitanalyse:

Het potentiaalverschil tussen het begin- en eindpunt van het circuit is dus gelijk aan:

Bij het analyseren van deze uitdrukking, omdat de totale spanning en stroomsterkte worden gehandhaafd, kan worden geconcludeerd dat de totale weerstand is:

Dat wil zeggen, een manier om de eigenschappen van een serieschakeling samen te vatten en te onthouden is:

Stress (ddp) (U)splits
Huidige intensiteit (I)is geconserveerd
Totale weerstand (R) algebraïsche som van de weerstanden in elke weerstand.


Video: Change Management - Omgaan met verandering (Juni- 2021).