Chemie

Benzinesubstanties en reacties


Commercieel gebruikte benzine bevat verschillende stoffen.

In de auto zijn er enkele chemische reacties die producten vormen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu.

In de automotor hebben we:

- koolwaterstofmengsel
- ethanol
- zwavelverbindingen
- lucht zuurstof
- luchtstikstof

Na de reacties worden gevormd:

- kooldioxide
- koolmonoxide
- roet (koolstof)
- zwaveldioxide
- zwaveltrioxide
- ozongas
- ethanal
- water
- koolwaterstoffen zonder koolzuur
- andere resterende verbindingen

Deze verbindingen komen vrij in de atmosfeer.

Oxiden reageren met water en vormen zuren.

Oxiden die in de atmosfeer worden vrijgegeven, regeren met regenwater. Kooldioxide met water vormt koolzuur, wat normale regen is.

CO2 + H2O → H2CO3 koolstofdioxide en water dat koolzuur vormt

Zwavel en stikstofoxiden reageren met regenwater en vormen zuren, zure regen, zeer schadelijk voor het milieu.

SO2 + H2O → H2SO3 zwaveldioxide en water dat zwavelzuur vormt

SO3 + H2O → H2SO4 zwaveltrioxide en watervormend zwavelzuur