Chemie

Dampspanning (Pv)


Bij elke temperatuur zijn de moleculen van vloeistoffen altijd in beweging, sommige met hogere snelheden dan andere. Daarom kunnen ze ontsnappen uit de vloeistof en in de atmosfeer terechtkomen.

Dit is bijvoorbeeld het geval bij het drogen van kleding aan de waslijn of een verdwijnende plas water. De verdampingssnelheid van de vloeistof is gelijk aan de condensatiesnelheid van de dampen.

We zeggen dan dat er een dynamisch evenwicht tussen de vloeistof en zijn dampen. De vloeibare dampen hebben de toestand van bereikt verzadigde dampen en werd bereikt dampspanning van de vloeistof.

Dampspanning (Pv) is de druk die door hun dampen wordt uitgeoefend wanneer ze in dynamisch evenwicht met de vloeistof zijn. Er kan ook worden gezegd dat het de druk is die door de vloeibare oplosmiddelmoleculen tegen hun oppervlak wordt uitgeoefend om in de damptoestand over te gaan.

Hoe hoger de Pv, hoe vluchtiger de vloeistof. Dat wil zeggen, hoe meer druk de vloeistof op het oppervlak legt, hoe meer het sneller zal verdampen en verdampen. Sommige factoren beïnvloeden de dampspanning, zoals:

- temperatuur
- aard van de vloeistof

Bij het verwarmen van een vloeistof neemt de hoeveelheid stoom in de loop van de tijd toe, waardoor de dampdruk ook toeneemt.

De toename van de temperatuur zorgt ervoor dat de moleculen roeren. De vloeistof verdampt intenser en veroorzaakt een hogere dampdruk. Neem het geval van zuiver water:

T (° C)

Pv (mmHg)

0

4,6

10

9,2

20

17,5

30

31,8

40

55,3

50

92,5

60

149,4

70

233,7

80

355,1

90

525,8

100

760,0

110

1.074,6

120

1.489,1

Hoe hoger Pv, hoe vluchtiger (meer verdampt)

Overweeg een fles met water en een fles met alcohol, zowel in vloeibare vorm als met hetzelfde volume en dezelfde temperatuur. In beide flessen zit een manometer om de dampspanning van de stoffen te meten.

Na een tijdje was de door de alcohol aangegeven druk hoger dan de voor het water aangegeven druk, omdat in de alcoholfles een grotere hoeveelheid dampen werd gevormd, omdat alcohol een vluchtiger stof is.

Hieruit volgt dat de dampspanning van een stof alleen afhangt van de chemische aard ervan en niet van de hoeveelheid.

Vluchtiger vloeistoffen dan water, zoals gewone ether, ethylalcohol en aceton, verdampen intenser en hebben een hogere dampdruk.

Hoe lager de temperatuur, hoe meer het verdampt, hoe hoger Pv.


Bron: esds.edu.pt/antiga/afa/quimica/Imagens/I_17.png