Chemie

Koolwaterstoffen (vervolg)


Cyclanen zijn cyclische koolwaterstoffen die slechts een enkele binding bevatten. Daarom is het een verzadigde koolwaterstof. De algemene formule is CnH2n

Het kan worden weergegeven door een geometrische figuur die de cyclus aangeeft. Cyclanen worden verkregen door aardolie. Het wordt gebruikt als oplosmiddel en verwijderaar van verven en vernissen. Hieruit wordt nylon geproduceerd.

Voorbeelden van belangrijke cycloalkanen:

cyclopropaan
C3H6

cyclobutaan
C4H8 
cyclohexaan
C6H12


methylcyclopropaan

Cycloalkenen

de cycloalkenen zijn cyclische koolwaterstoffen met een dubbele binding. Zie enkele voorbeelden:


cyclopenteen


1-methylcyclopropeen


Video: 58b Alkynen, cyclische koolwaterstoffen en aromaten - VWO - scheikunde - (Mei 2021).