Chemie

Koolwaterstoffen (vervolg)


Alkynen

Het zijn acyclische koolwaterstoffen die een drievoudige binding tussen koolstofatomen bevatten. Ze worden gekenmerkt door de sp. De algemene formule is CnH2n-2

Utility

Het meest gebruikte alkyn is acetyleen:

C2H2 (H - C ≡ C - H)

Het is een kleurloos gas, onstabiel en zeer brandbaar. Het wordt verkregen uit carbide of calciumcarbide in aanwezigheid van water.

De verbranding (verbranding) van acetyleen produceert een zeer hete en lichtgevende vlam.

Het werd vroeger gebruikt als grotlantaarns en is tegenwoordig een brandstof voor lassen en metaalsnijden. De temperatuur bereikt 3000 ° C en kan om deze reden worden gebruikt om schepen te lassen, zelfs onder water.

Uit deze alkyn worden ook veel industriële grondstoffen geproduceerd, zoals kunststoffen, textielgarens, synthetische rubbers, enz.

Nomenclatuur

Voor alkynen is de hoofdketen die met de drievoudige binding. Nummering gebeurt vanaf het dichtstbijzijnde uiteinde van de drievoudige binding.

Van vier koolstofatomen moet de positie van de drievoudige binding worden bepaald. Wanneer je radicalen of andere elementen hebt, krijgt drievoudige binding prioriteit.


Video: 58b Alkynen, cyclische koolwaterstoffen en aromaten - VWO - scheikunde - (Mei 2021).